REKLAMA

Trwa przebudowa DK84 Sanok – Zagórz (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Trwają prace związane z przebudową odcinka drogi krajowej nr 84 od Sanoka do Zagórza o dł. 4,28 km. Obecnie wykonawca, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, prowadzi roboty polegające na przebudowie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu przyszłego roku.

Zakres prac
Odcinek drogi krajowej nr 84 między Sanokiem a Zagórzem ma długość 4,28 km. Prowadzone roboty budowlane polegają na rozbudowie tego odcinka drogi, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, ale także przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych oraz nowego oświetlenia.

Wykonawca miał za zadanie w pierwszej kolejności zaprojektować, a teraz wykonać następujące roboty:

 • rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84,
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś,
 • budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323,
 • budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245,
 • przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji,
 • przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe,
 • rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
  opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Cel inwestycji
Droga krajowa numer 84 stanowi jedyny, bezpośredni szlak komunikacyjny z zachodu województwa podkarpackiego do przejścia granicznego w Krościenku. Ze względu na zwiększające się natężenie ruchu oraz znaczną degradację eksploatowanej drogi, wymagała ona rozbudowy. Dotychczasowa szerokość pasa drogowego wahała się w granicach 20-50 m, a szerokość jezdni wynosiła 7 m. Dodatkowo, gęsta zabudowa oraz zlokalizowanie obiektów użyteczności publicznej przy drodze krajowej generują znaczny ruch pieszych poruszających się po jezdni oraz poboczu. Wszystkie te elementy powodują konieczność wprowadzenia segregacji ruchu oraz przebudowę istniejącej infrastruktury.

Remont DK84 Sanok-Zagórz przyczyni się do zwiększenia komfortu i poprawy bezpieczeństwa podróżowania dla tysięcy kierowców, którzy każdego dnia korzystają z tej drogi. To także ważna trasa dla ruchu turystycznego. Chcąc rozwijać i wzbogacać ofertę dla turystów, niezbędne jest inwestowanie w poprawę infrastruktury drogowej.

źródło: GDDKiA Rzeszów

 

17-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook