REKLAMA

Przetarg na II etap obwodnicy Sanoka z pozytywnym wynikiem kontroli Prezesa UZP

SANOK / PODKARPACIE. Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. To pierwsze zadanie z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji.

Przetarg
W przetargu na realizację II etapu obwodnicy Sanoka wpłynęło pięć ofert. Komisja przetargowa odrzuciła ofertę z najniższą ceną ze względu na niegodność złożonych dokumentów z warunkami zamówienia oraz nieprzedłużenia związania z ofertą. Spośród pozostałych czterech jako najkorzystniejszą wskazano złożoną przez Budimex. Wyboru dokonano w oparciu o kryteria przetargu: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.). Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 152 304 424,33 zł i przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat.

Zakres prac
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu sanockiego, miasta i gminy Sanok oraz gminy Zagórz. Połączy odcinek drogi zrealizowany w ramach I etapu z DK28 w Bykowcach na drugim brzegu Sanu.

Będzie miała długość ok. 3 km, a na początkowym odcinku wykorzysta przebieg istniejącej DK84, a następnie odbije na północ na drugą stronę Sanu. Na wspólnym przebiegu z DK84 droga wyposażona zostanie w pas wielofunkcyjny. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa skrzyżowania typu rondo w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną też chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe oraz jezdnie dodatkowe do obsługi przyległych nieruchomości.

Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie: cztery mosty (wszystkie pełniące dodatkowo funkcję ekologiczną), trzy przepusty (w tym jeden pełniący dodatkowo funkcję ekologiczną) i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o długości całkowitej ponad 300 m i przęśle nurtowym o długości 150 m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.

źródło: GDDKiA Rzeszów

08-05-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook