REKLAMA

GMINA KOMAŃCZA. Historyczna chwila! Medale dla zasłużonych (VIDEO)

GMINA KOMAŃCZA. Historyczna chwila! Medale dla zasłużonych (VIDEO)

GMINA KOMAŃCZA / PODKARPACIE. To pierwsze takie wydarzenie w historii Gminy Komańcza. Z inicjatywy władz, na podstawie uchwały rady, wręczono Odznaki Honorowe Gminy Komańcza. Wyróżnienie przyznane zostało byłej wójt Barbarze Warchoł oraz wicemarszałkowi województwa podkarpackiego Piotrowi Pilchowi, czyli osobom, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się do kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju gminy Komańcza.

Uroczysta sesja miała podniosły charakter. Odbyła się przy udziale władz samorządowych z całego regionu, a także hierachów kościelnych. Odegrano hymn państwowy, a nagrodzeni zostali uhonorowani z najwyższym szacunkiem i uznaniem. W wielu zakulisowych rozmowach podkreślano rolę współpracy zarówno wewnątrz poszczególnych samorządów, jak i na jego różnych szczeblach.

Dyplom nadania Odznaki Honorowej przedstawia wizerunek medalu Odznaki Honorowej, motyw zdobniczy jodłowo-bukowy z wizerunkami gryfa w tle, a także imię i nazwisko osoby wyróżnionej lub nazwę wyróżnionej instytucji, uzasadnienie nadania Odznaki Honorowej poprzez użycie zwrotu „W uznaniu zasług dla Gminy”. Barbara Warchoł i Piotr Pilch zapiszą się w historii gminy Komańcza złotymi zgłoskami, jako pierwsi uhonorowani wyjątkowym medalem.

WIĘCEJ W NASZEJ RELACJI VIDEO.


grafika poglądowa

Komunikat Gminy Komańcza w sprawie wyróżnień:

Pragnąc docenić i uhonorować osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Gminy, Samorząd Gminy KOMAŃCZA ustanowił dwa wyróżnienia.

Najwyższym gminnym odznaczeniem jest ustanowione bieżącego roku honorowe wyróżnienie ODZNAKA HONOROWA GMINY KOMAŃCZA. Przyznawane jest ono przez Radę Gminy osobom fizycznym i prawnym, stowarzyszeniom, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się do kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy KOMAŃCZA.

Odznaczeni:

Barbara WARCHOŁ – Wójt Gminy Komańcza II i III kadencji Piotr PILCH – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego VI kadencji

Na uroczystej sesji Rady Gminy, ceremonie wręczenia ODZNAKI HONOROWEJ rozpoczęto wykonaniem hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej w obecności symboli państwowych oraz Gminy. Wręczenia Odznaki Honorowej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Adam PASINIEWICZ, jako Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej wspólnie z Wójtem Gminy Komańcza Romanem BZDYK.

Wraz z ODZNAKĄ HONOROWĄ wręczony został Dyplom nadania ODZNAKI HONOROWEJ oraz AKT NADANIA ODZNAKI HONOROWEJ GMINY KOMAŃCZA.

W uroczystej sesji Rady Gminy uczestniczyli:

Przedstawiciele Powiatu Sanockiego:

Janusz CECUŁA – Wicestarosta Powiatu Sanockiego
Krystyna GALIK-HARHAJ – Radna Rady Powiatu Sanockiego
Marek SZPARA – Radny Rady Powiatu Sanockiego
Igor WÓJCIAK – Radny Rady Powiatu Sanockiego

Duchowni:

Siostra Beata DZIDO – Przełożona Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Komańczy
Ks. Adam RYBA – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzepedzi
Ks. Jarosław PACANOWSKI – Proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim
Ks. mitrat Julian FELENCZAK – Proboszcz Prawosławnej Parafii Spotkania Pańskiego w Morochowie, dziekan sanocki
Ks. Michał KONYK – Proboszcz Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Komańczy
Ks. Mateusz RUTKOWSKI – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi

Radni i Sołtysi Gminy Komańcza:

Adam PASINIEWICZ – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza
Paweł KURINKA – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komańcza
Jan FARBANIEC – Radny Rady Gminy Komańcza
Halina DĄBROWSKA – Radna Rady Gminy Komańcza
Jarosław DOŁŻYCKI – Radny Rady Gminy Komańcza
Kazimierz HNAT – Radny Rady Gminy Komańcza
Anna DUDA – Radna Rady Gminy Komańcza
Joanna JAROSZ – Radna Rady Gminy Komańcza
Piotr TRZASKA – Radny Rady Gminy Komańcza
Joanna MOKRZYCKA – Radna Rady Gminy Komańcza
Andrzej PERUN – Radny Rady Gminy Komańcza
Wiesław MILASZ – Radny Rady Gminy Komańcza
Roman ORZECHOWSKI – Radny Rady Gminy Komańcza
Robert PIECHOCKI – Radny Rady Gminy Komańcza
Kazimiera GISA – Sołtys Sołectwa Rzepedź Wieś
Jan ŁUKACZÓW – Sołtys Sołectwa Dołżyca
Piotr SKOCKI – Sołtys Sołectwa Komańcza
Zdzisław LEMCIO – Sołtys Sołectwa Nowy Łupków
Teresa KAIM – Sołtys Sołectwa Mików

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Janusz KOWALSKI – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
Hanna BEŁŻECKA – Prezes Stowarzyszenia 50+ w Komańczy
Jolanta HARNA – Wiceprezes Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy WILK
Felicja DOŁŻYCKA – Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic
Piotr SZTUKOWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy (WILK)
Bogdan KUŁAK – Wiceprezes Żbik Komańcza
Marzena i Paweł ŁABAJ – Fundacja „Ramię w Ramię – nad Osławą”

oraz: Mjr Wojciech ŁĄTKA – Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie
Piotr ŁAŃSKI – Nadleśniczy Nadleśnictwa Komańcza
Paweł PANAŚ – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów
Maria GRABEK – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komańczy
Jolanta WEWIURSKA – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepedzi
Danuta GRODZIŃSKA – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim w zastępstwie
Bogumiły ZAWIŁY – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim
Grażyna STACH – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Komańcza
Katarzyna DOMARADZKA – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Komańczy
Katarzyna RZEPKA – Skarbnik Gminy Komańcza
Marian KURASZ – Sekretarz Gminy Komańcza
Paweł RYSZ – Zastępca Wójta Gminy Komańcza

Dyplom nadania Odznaki Honorowej przedstawia wizerunek medalu Odznaki Honorowej, motyw zdobniczy jodłowo-bukowy z wizerunkami gryfa w tle, a także imię i nazwisko osoby wyróżnionej lub nazwę wyróżnionej instytucji, uzasadnienie nadania Odznaki Honorowej poprzez użycie zwrotu „W uznaniu zasług dla Gminy”, pełną nawę Odznaki Honorowej, odcisk pieczęci Gminy z herbem gminy, datę wręczenia Odznaki Honorowej oraz podpisy Przewodniczącego Rady Gminy, jako Przewodniczącego Komisji Odznaki Honorowej oraz Wójta Gminy.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę na rzecz Naszej społeczności. Serdeczne podziękowania dla Pani Zofii TRĘBIŃSKIEJ za wykonanie AKTÓW NADANIA ODZNAKI HONOROWEJ GMINY KOMAŃCZA oraz Panu Henrykowi PIECZARA za wsparcie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

RZEPEDŹ. Sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia! Przedszkole dla 50 dzieci (VIDEO)

KOMAŃCZA. Protest mieszkańców. „Bez rozwoju, znikniemy!” (VIDEO)

20-07-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook