REKLAMA

BRZOZÓW: Blisko 400 tys. zł dofinansowania na remont zabytkowego budynku

BRZOZÓW. W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do województwa podkarpackiego trafi blisko 102 mln zł. Pozwoli to na wsparcie samorządów w odbudowie i remontach zabytków poprzez dofinansowanie 286 projektów. Na wniosek Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego w Gminie Brzozów zostanie zrealizowany remont zabytkowego budynku w Brzozowie na łączną kwotę 392.000,00 zł.

W pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie prac remontowych ścian fundamentowych i piwnicznych. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem przed napływem wód gruntowych i opadowych przegród zewnętrznych i wykonanie poziomych i pionowych izolacji przeciwwodnych wraz z drenażem.

Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych/piwnicznych zostanie wykonana poprzez odkopanie budynku na całą głębokość ścian piwnicznych oraz fundamentów w sposób nienaruszający posadowienia budynku z zachowaniem szczególnej ostrożności. Powierzchnie ścian zewnętrznych na całej odkopanej długości planuje się oczyścić z istniejącej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwiązanych, słabych zmurszałych fragmentów tynku oraz spoin. Następnie zostaną uzupełnione ubytki oraz wykonana zostanie nowa izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnieni budynku.

Dworzec-bez-torow-–-Brzozow-2

źródło: Urząd Miasta i Gminy Brzozów

29-09-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook