REKLAMA

Sanok bez barier! Rozmowy o potrzebach osób z niepełnosprawnością (ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI. Już po raz drugi w auli Uczelni Państwowej w Sanoku odbyła się konferencja „Sanok bez barier”, której celem było otwarcie się lokalnej społeczności na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz pokazanie możliwości wspólnego realizowania różnych inicjatyw.

Konferencja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sanoku.

Osoby z niepełnosprawnością bardzo często doświadczają wykluczenia społecznego z powodu ograniczeń w dostępności do przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, informacji, produktów i usług. Te ograniczenia często nie pozwalają osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z dóbr i usług na zasadzie równości z innymi, a co za tym idzie, realizować swoje potrzeby – podkreślił p. Grzegorz Kozak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. – Po drugie część osób niepełnosprawnych wstydzi się swojej niepełnosprawności i sama wyklucza się z życia publicznego. Są i tacy, którzy nie potrafią samodzielnie pewnych rzeczy zrobić, natomiast złe pojęcie samodzielności, dorosłości czy też nieracjonalne oczekiwania wobec siebie, często nie pozwalają im prosić o wsparcie.

Jak zaznaczył dyrektor Grzegorz Kozak, osoby niepełnosprawne potrzebują naszej uwagi i życzliwości, zrozumienia i miłości. Dlatego naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań kształtujących w społeczeństwie właściwe postawy wobec tej grupy osób.

Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przychylnie zareagowały na inicjatywę zorganizowania konferencji, a mianowicie: Panu Stanisławowi Chęciowi – Staroście Powiatu Sanockiego, władzom Uczelni Państwowej w Sanoku, Warsztatom Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domom Samopomocy oraz dzisiejszym prelegentom: Panu Maciejowi Szymańskiemu – dyrektorowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Pani Dominice Świder i Panu Adamowi Strączek z Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Ropczycach, Pani Joannie Piwowońskiej – pełnomocnikowi zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa oraz Pani Katarzynie Adamczyk-Drożyńskiej z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, która również miała znaczący wkład w dzisiejszą konferencję. Serdecznie dziękuję też Panu Pawłowi Wdówik – Pełnomocnikowi Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Panu Maciejowi Szymańskiemu dyrektorowi Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, którzy objęli patronat honorowy nad dzisiejszą konferencją. Dziękuję także Urzędowi Gminy Sanok.

Mam nadzieję, że konferencja zostanie zapamiętana jako kolejny krok, jeżeli chodzi o pobudzenie świadomości społecznej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyni się do stworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy administracją państwową, nauką, samorządem oraz organizacjami pożytku publicznego – dodał dyrektor Kozak.

Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie hojność sponsorów, tj.:

  • Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Rodzinnej;
  • Fundacja Prosty Gest;
  • Firmy: TRANSPRZĘT, AUTOMET, ComBud Gadomski, PASS POLSKA, RR-BUD SP. Z O.O., ADAP SYSTEM, REHA-VIT REHABILITACJA DOMOWA PAWEŁ DUŚLAK, HERB, Piekarnia Jadczyszyn, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych oraz Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku


22-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook